Polityka Prywatności

DWA FORMATY – POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dane na naszej witrynie przetwarzane są  w celu realizacji usług, i dla wypełnienia celów administratora danych, czyli w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, o ile  jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane w zakresie koniecznym w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich stosując w tym celu środki bezpieczeństwa na możliwie wysokim poziomie. Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom. 

Administrator przechowuje dane przez okres aktywnej rejestracji użytkownika w serwisie DwaFormaty. Dane osobowe użytkownika serwisu są przechowywane do momentu cofnięcia zgody, lub zamknięcia konta użytkownika w serwisie.